A gorgeous Perspectiva journal

Metes trimestrals

Planificació trimestral per a BuJo Power

Planificació dels objectius per al trimestre. Cal fer-ho al més precís possible: que estiguen ben plantejats és la diferència entre l'èxit i el fracàs en el BuJo Power.