A useful Perspectiva journal

Revisió setmanal (v. 1)

Plantila per a fer ràpidament la revisió setmanal com proposava abans segons el mètode BuJo Power.

Una guia per a la reflexió setmanal per tal de poder seguir les nostres prioritats vital i trobar temps per a allò important per a nosaltres sense que allò urgent ens esclafe, una avaluació de la nostra setmana prèvia i una oportunitat d'aliniar-ne la nova amb els nostres somnis i valors, a més de les nostres prioritats trimestrals. Es fa més ràpidament que la versió 2.