A gorgeous Perspectiva journal

Xequeig mensual (BuJo Power)

Comprovació de com han funcionat les metes trimestrals durant el darrer mes.

Aquesta plantilla es pot fer servir per a comprovar si les metes que ens hem posat al començament del trimestre funcionen adequadament i hi avancem o hem de fer-ne ajustaments. No es tracta de canviar les metes, sinó d'adaptar-les a les nostres circumstàncies, especialment pel que fa a l'estratègia a seguir.